Aktuality

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1022

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARSCoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

Vláda

I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti záků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,


II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod.

osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na záklandím, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákonaInformacje dle grupy uczniów z Republiki Reczpospolitej Polskiej

Szanowni rodzice,

decyzja Rządu Republiki Czeskiej z dnia 12. 10. 2020 r.

- ogranicza od 14 października 2020 r. od 00:00 do 1 listopada 2020 r. do 23:59

działalność Podstawowych Szkół Artystycznych, zakazując osobistej obecności uczniów w Podstawowej Szkole Artystycznej

- zakazuje osobistej obecności uczniów

od 26 października 2020 r. od 00:00 do 27 października 2020 r. do 23:59


28 października 2020 r. - Święto państwowe

29 - 30 października 2020 r. - wakacje jesienne

Podsumowanie:

od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 nauczanie zdalne.

od 26. 10. do 30. 10. 2020 r. w szkole nie będzie nauczania.

 

 

 

 

 

Od čtvrtka 10. 9. 2020 je nařízením ministerstva zdravotnictví zavedena povinnost nosit ve škole roušku.

Děkujeme, že nám pomáháte se vzájemnou ochranou zdraví!

Prosíme všechny o dodržování následujících hygienických pravidel:

U vstupu do budovy školy, v každé učebně jsou k dispizici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co najkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

Velmi důležitým proventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny - čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrátní učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

Je zajištěno bezpečné osušení rukou - ručníky na jedno použití.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno jednou denně.

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola bude postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 

 

 

< Školní rok 2019/2020 >
 • září
 • říjen
 • listopad
 • prosinec
 • leden
 • únor
 • březen
 • duben
 • květen
 • červen
 • červenec
 • srpen
06.12.2019 | Hudební obor

Zveme vás na Vánoční koncert 10.12.2019 v 17:00 hod.

Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert, který se tradičně koná v evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně 10.12.2018 v 17,00 hod.
11.03.2020 | ZUŠ

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Vážení rodiče, dle mimořádného opatření vlády a doporučení zřizovatele bude Základní umělecká škola Pavla Kalety v Českém Těšíně (včetně poboček) od 11. 03. 2020 až do odvolání uzavřena.
09.03.2020 | ZUŠ

Informace ke koronaviru

KORONAVIRUS DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI Vážená paní, Vážený pane, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z...více »
09.03.2020 | ZUŠ

Koronavirus_doporučení pro školy a školská zařízení

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou...více »
28.04.2020 | ZUŠ

Přihláška do ZUŠ

Vážení rodiče, milí žáci, zájemci o studium na naší ZUŠ. V případě zájmu o studium na naší škole, vyplňte přihlášku a následně zašlete poštou na adresu školy nebo oskenujte a pošlete emailem. O termínu přijímacích...více »
06.05.2020 | Hudební obor

Obnovení provozu ZUŠ 11. května 2020

Vážení rodiče, milí žáci, v souladu s Usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 se 11. 5. 2020 obnovuje provoz Základní umělecké školy Pavla Kalety v Českém Těšíně. S podmínkami výuky budete seznámeni učiteli formou...více »