Celoroční plán práce

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

SRPEN

 • Celoroční plán umělecké rady (1)
 • Předmětové komise všech oborů - celoroční plány PK (1)
 • Celoroční výstavy prací žáků výtvarného oboru v prostorách školy

ZÁŘÍ

 • Zahájení školního roku 2019/2020
 • Koncert v rámci 15. ročníku festivalu varhanní hudby „Karvinské varhany“ v kostele Povýšení sv. Kříže v Karviné - Fryštátě 1. 9. 201
 • Warsztaty muzyczne Wisła 2019 „Zaśpiewasz z nami?“ 27. - 29. 9. 2019

ŘÍJEN

 • Inventarizace tříd
 • Kontrola inventarizace všech kabinetů včetně inventarizačních zápisů
 • Koncerty v Domově důchodců v Českém Těšíně (říjen-červen)
 • Hudební dílny v ZŠ s polským jazykem vyučovacím ul. Havlíčkova v Českém Těšíně
 • 1. 10., 3. 10., 8. 10., 10. 10. 2019
 • Den jubilantů v Horní Suché 10. 10. 2019
 • Vystoupení pro seniory Městského úřadu v Českém Těšíně 10. 10. 2019

LISTOPAD

 • Předmětové komise všech oborů (2)
 • Umělecká rada (2)
 • Čtvrtletní klasifikace
 • Koncert v rámci Dnů židovské kultury v Domie Narodowym v Cieszynie (PL) 5. 11. 2019
 • Vystoupení kapely Klezmak na vernisáži v rámci Dnů židovské kultury v Domie Narodowym v Cieszynie (PL) 7. 11. 2019
 • Koncerty nejlepších žáků ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín 21. a 26. 11. 2019 v koncertním sále školy
 • Výchovné koncerty pro MŠ z Českého Těšína
 • Vystoupení u rozsvícení vánočního stromu na náměstí ČSA v Českém Těšíně 29. 11. 2019

PROSINEC

 • Dopolední a odpolední koledování pro MÚ Český Těšín, pečovatelské domy, nemocnici, Gerontocentrum, stacionáře, domovy důchodců, firmy, školy a MŠ v Českém Těšíně, Horní Suché, Albrechticích u Českého Těšína a v Ropici u Českého Těšína
 • Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ Pavla Kalety v evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně dne 10. 12. 2019
 • Pololetní klasifikace
 • Předmětové komise všech oborů (3)
 • Školní kola soutěží ZUŠ v oboru: Hra na kytaru (včetně komorní hry), Hra na klavír, Hra na smyčcové nástroje; Jazzové a ostatní orchestry; Literárně dramatický obor: Sólový a slovesný projev; 
 • Výtvarný obor-soutěžní přehlídka
 • Koncert klavírního oddělení 23. 1. 2020

 

ÚNOR

 • Okresní kola soutěží ZUŠ
 • Celostátní přehlídka dětského divadla „Dětská scéna 2020“ 
 • Městská soutěž lidových zpěváčků „Zpěváček 2020“
 • Koncert studentů a absolventů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Fakulty umění Ostravské univerzity

BŘEZEN

 • Umělecká rada (3)
 • Krajská kola soutěží ZUŠ
 • Absolventské koncerty I. a II. stupně
 • Samostatné absolventské koncerty (březen-červen)
 • Městská soutěž recitátorů
 • 13. ročník festivalu „Máme rádi baroko“ v Opavě 
 • Průzkumy v MŠ (Český Těšín, Horní Suchá, Albrechtice u Českého Těšína)

DUBEN

 • Předmětové komise všech oborů (4)
 • Tříčtvrtěletní klasifikace
 • Celostátní kola soutěží ZUŠ (duben, květen)
 • Pěvecká soutěž „Karvinský talent 2020“
 • Mezinárodní koncert ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín, ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíně a PSzM  I stopnia im. Wojciecha Kilara v Wodzisławiu Śląskim 
 • Mezinárodní pěvecká soutěž „Olza Music Show“ v Cieszynie (PL)
 • 10. ročník celostátní soutěžní přehlídky ve hře na EKN „Nová Konfrontace“ v ZUŠ B. Smetany v Karviné 24. 4. 2020

KVĚTEN

 • Koncert žáků a učitelů ZUŠ Pavla Kalety v evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně 13. 5. 2019
 • IV. ročník celorepublikového projektu ZUŠ Open Nadačního fondu Magdaleny Kožené 12. 5. - 16. 5. 2020
 • Múzy na hradě (Slezskoostravský hrad) - nesoutěžní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ 14. 5. 2020 v 15,00 hod.
 • Koncert pedagogů ZUŠ MSK 14. 5. 2020 v ZUŠ Bohumín v 18,00 hod.
 • Plenér žáků VO v Jasení
 • Den dětí s „Múzami“ v Nové Karolině v Ostravě 30. 5. 2020 od 10,00 - 16,00 hod. - celodenní přehlídka hudby a tance
 • Noc kostelů
 • Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně pro školní rok 2020/2021

ČERVEN

 • Závěrečná klasifikační pedagogická rada
 • Umělecká rada - hodnotící (4)
 • Výchovné koncerty pro české a polské MŠ z  Českého Těšína, Horní Suché a Albrechtic u Českého Těšína
 • Svátek tří bratří
 • Vivat musica! v zámku Hradec nad Moravicí 9. 6. 2020 v 10,00 hod. - skladby Ludwiga van Beethovena v podání mladých talentů
 • Koncert vítězů v zámku Hradec nad Moravicí 9. 6. 2020 ve 13,00 hod. - to nejlepší z krajských kol soutěží žáků ZUŠ
 • Koncert „Mladé talenty s Janáčkovou filharmonií“ 24. 6. 2020 v 18,00 hod. v sále DK města Ostravy

 

PROSINEC - ČERVEN --> třídní koncerty

 

Medializace školy-zodp. uč. J. Bičiště.

Za plnění plánu práce ve školním roce 2019/2020 zodpovídají: vedení školy, garanti PK, umělecká rada, učitelé.