Celoroční plán práce

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

SRPEN

 • Celoroční plán umělecké rady (1)
 • Předmětové komise všech oborů - celoroční plány PK (1)
 • Celoroční výstavy prací žáků výtvarného oboru v prostorách školy

ZÁŘÍ

 • Zahájení školního roku 2021/2022
 • Vystoupení u příležitosti otevření centra sociálních služeb Komunitní centrum Mojská v Českém Těšíně 8. 9. 2021

ŘÍJEN

 • Inventarizace tříd
 • Kontrola inventarizace všech kabinetů včetně inventarizačních zápisů
 • Samostatný absolventský koncert žákyně ze třídy uč. Mgr. L. Kalety v Hażlachu (PL) 8. 10. 2021
 • Vystoupení v rámci projektu Pasch Tage -OA Český Těšín ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze - "Čtení německé literatury" v Čítárně a kavárně Avion Český Těšín 15. 10. 2021
 • Vystoupení na "Dni jubilantů" v Horní Suché 19. a 20. 10. 2021
 • Vystoupení pro Slezskou diakonii Eunika Karviná 26. 10. 2021
 • Koncerty v Domově důchodců v Českém Těšíně (říjen-červen)
 • 9. ročník soutěžní přehlídky "Múzy Ilji Hurníka" (výtvarná část) v ZUŠ Ostrava-Zábřeh

LISTOPAD

 • Předmětové komise všech oborů (2)
 • Umělecká rada (2)
 • Čtvrtletní klasifikace
 • Vystoupení pro seniory Městského úřadu v Českém Těšíně 4. 11. 2021v Čítárně a kavárně Avion
 • X. ročník klavírního festivalu "Magický klavír v proměnách času" v Opavě 18. 11. 2021
 • Koncerty nejlepších žáků ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín 23. a 25. 11. 2021 v koncertním sále školy
 • Výchovné koncerty pro MŠ z Českého Těšína

PROSINEC

 • Dopolední a odpolední koledování pro MÚ Český Těšín, pečovatelské domy, nemocnici, Gerontocentrum, stacionáře, domovy důchodců, firmy, školy a MŠ v Českém Těšíně, Horní Suché, Albrechticích u Českého Těšína a v Ropici u Českého Těšína
 • Koncert žáků a učitelů k 75. výročí ZUŠ Pavla Kalety v evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně dne 10. 12. 2021
 • Pololetní klasifikace
 • Předmětové komise všech oborů (3)
 • Koncert klavírního oddělení
 • Školní kola soutěží ZUŠ:

          Sólový a komorní zpěv

          Sólová a souborová hra bicích nástrojů

          Hra na dechové nástroje

          Soutěžní přehlídka tanečního oboru

 

ÚNOR

 • Městská soutěž recitátorů
 • Celostátní přehlídka dětského divadla „Dětská scéna 2022“ 
 • Městská soutěž lidových zpěváčků „Zpěváček 2021“
 • Koncert studentů a absolventů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Fakulty umění Ostravské univerzity

BŘEZEN

 • Umělecká rada (3)
 • Absolventské koncerty I. a II. stupně
 • Samostatné absolventské koncerty (březen-červen)
 • Městská soutěž lidových zpěváčků "Zpěváček 2022"
 • 13. ročník festivalu „Máme rádi baroko“ v Opavě 
 • Průzkumy v MŠ (Český Těšín, Horní Suchá, Albrechtice u Českého Těšína)

DUBEN

 • Předmětové komise všech oborů (4)
 • Tříčtvrtěletní klasifikace
 • Mezinárodní koncert v Trenčíně (ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíně, ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín, a PSzM  I stopnia im. Wojciecha Kilara v Wodzisławiu Śląskim)

KVĚTEN

 • Koncert žáků a učitelů ZUŠ Pavla Kalety v evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně
 • IX. ročník festivalu "MUZIÁDA 2022"
 • Koncert "Mladé talenty s JFO" 26. 5. 2022 v 18,00 hod. v sále DK města Ostravy (Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava a žáků ZUŠ MSK, OLK, ZLK)
 • Okresní akordeonový koncert v Čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně
 • Plenér žáků VO v Jasení
 • Noc kostelů
 • Koncert varhanního oddělení
 • Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně pro školní rok 2022/2023

ČERVEN

 • Závěrečná klasifikační pedagogická rada
 • Umělecká rada - hodnotící (4)
 • Svátek tří bratří v Českém Těšíně a Cieszynie (PL)
 • Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ MSK ve Výstavní síni muzea Fojtství Kopřivnice 3. 6. 2022 v 16,00 hod.
 • Koncert pedagogů ZUŠ MSK v ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice 3. 6. 2022 v 17,00 hod.
 • Vivat musica! v zámku Hradec nad Moravicí 7. 6. 2022 v 10,00 hod. - přehlídka mladých talentů (skladby J. Haydna, C. Debussyho a I. Hurníka)
 • Koncert vítězů v zámku Hradec nad Moravicí 7. 6. 2022 ve 13,00 hod. - koncert žáků MSK, kteří se účastnili ústředních kol soutěží MŠMT, případně jiných soutěží

 

PROSINEC - ČERVEN --> třídní koncerty

 

Medializace školy-zodp. uč. J. Bičiště.

Za plnění plánu práce ve školním roce 2021/2022 zodpovídají: vedení školy, předsedové PK, umělecká rada, učitelé.