Celoroční plán práce

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

SRPEN

 • Celoroční plán umělecké rady (1)
 • Předmětové komise všech oborů - celoroční plány PK (1)
 • Celoroční výstavy prací žáků výtvarného oboru v prostorách školy

ZÁŘÍ

 • Zahájení školního roku 2017/2018
 • Vystoupení smyčcového orchestru v rámci Evangelického dne v Kościele Jezusowym na Wyższej Bramie v Cieszynie (PL) 17. 9. 2017
 • Mezinárodní vokální dílny CME - Wisła 2017 ve dnech 22. – 24. 9. 2017

ŘÍJEN

 • Inventarizace tříd
 • Kontrola inventarizace všech kabinetů včetně inventarizačních zápisů
 • Koncerty v Domově důchodců v Českém Těšíně (říjen-červen)
 • Koncert žáků u příležitosti vítání nových občánků v Horní Suché (požadavek Obecního úřadu Horní Suchá) 7. 10. 2017
 • Den jubilantů v Horní Suché 12. 10. 2017
 • Vystoupení pro seniory Městského úřadu v Českém Těšíně 17. 10. 2017
 • Koncert Altissimo Saxquartet v rámci Mezinárodní dekády varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu 18. 10. 2017
 • Koncert Mgr. M. Wierzgoń a pěveckých sborů v kostele Maří Magdaleny v Cieszynie (PL) v rámci Mezinárodní dekády varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu 19. 10. 2017
 • Mezinárodní soutěž v interpretaci melodramu v Praze na HAMU 27.-29. 10. 2017
 • Koncert spojených pěveckých sborů a orchestru u příležitosti 500 let reformace - Kościół Jezusowy na Wyższej Bramie v Cieszynie (PL) 29. 10. 2017
 • Vystoupení na akci Městského úřadu Český Těšín „Osobnosti 2017“ v Čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně 30. 10. 2017
 • Koncert spojených pěveckých sborů a orchestru u příležitosti 500 let reformace v evangelickém kostele v Třinci 31. 10. 2017

LISTOPAD

 • Předmětové komise všech oborů (2)
 • Umělecká rada (2)
 • Čtvrtletní klasifikace
 • Koncerty nejlepších žáků ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín 21. a 28. 11. 2017 v koncertním sále školy
 • VI. mezinárodní opavský klavírní festival „Magický klavír v proměnách času“ 30. 11. 2017

PROSINEC

 • Dopolední a odpolední koledování pro MÚ Český Těšín, pečovatelské domy, nemocnici, Gerontocentrum, Rodinné mateřské centrum Kristýnka, stacionáře, domovy důchodců, firmy, školy a MŠ v Českém Těšíně, Horní Suché, Albrechticích u Českého Těšína, v Ropici u Českého Těšína a Dolním Žukově
 • Vystoupení u rozsvícení vánočního stromu na náměstí ČSA v Českém Těšíně 1. 12. 2017
 • Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ Pavla Kalety v evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně dne 13. 12. 2017
 • Varhanní koncert
 • Pololetní klasifikace
 • Předmětové komise všech oborů (3)
 • Školní kola soutěží ZUŠ v oboru: Sóĺový a komorní zpěv, Hra na dechové nástroje, Hra smyčcových souborů a orchestrů, Hra na bicí nástroje - sólová a souborová hra, Hra na cimbál, na dudy, hra souborů lidové hudby, Soutěžní přehlídka tanečního oboru
 • Koncert klavírního oddělení 24. 1. 2018

ÚNOR

 • Okresní kola soutěží ZUŠ
 • Celostátní přehlídka dětského divadla „Dětská scéna 2018“
 • Městská soutěž lidových zpěváčků „Zpěváček 2018“
 • Koncert studentů a absolventů Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě a Fakulty umění Ostravské univerzity

BŘEZEN

 • Umělecká rada (3)
 • Krajská kola soutěží ZUŠ
 • Absolventské koncerty I. a II. stupně
 • Samostatné absolventské koncerty (březen-červen)
 • Městská soutěž recitátorů
 • 11. ročník festivalu „Máme rádi baroko“ v Opavě

 

DUBEN

 • Předmětové komise všech oborů (4)
 • Tříčtvrtěletní klasifikace
 • Celostátní kola soutěží ZUŠ (duben – červen)
 • Pěvecká soutěž „Karvinský talent 2018“
 • Mezinárodní pěvecká soutěž „Olza Music Show“ v Cieszynie (PL)

KVĚTEN

 • Koncert žáků a učitelů ZUŠ Pavla Kalety v evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně 9. 5. 2018
 • Výchovné koncerty pro české a polské MŠ z  Českého Těšína, Horní Suché a Albrechtic         u Českého Těšína
 • Mezinárodní koncert ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín, PSzM   I stopnia im. Wojciecha Kilara v Wodzisławiu Śląskim a ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíně 17. 5.  2018
 • Krajská klavírní přehlídka v ZUŠ Frýdek-Místek 18. 5. 2018
 • Noc kostelů
 • Plenér žáků VO v Jasení
 • Zapojení do 2. ročníku celorepublikového projektu ZUŠ Open Nadačního fondu Magdaleny Kožené (termín happeningu pro rok 2018 je 24. 5. 2018, hromadně proběhne vernisáž MÚZY v Muzeu 24. 5. 2018)
 • Talenty regionu 24. 5. 2018
 • Den dětí s Múzami – Fórum Nová Karolina 26. 5. 2018

ČERVEN

 • Závěrečná klasifikační pedagogická rada
 • Umělecká rada - hodnotící (4)
 • Svátek tří bratří
 • Mezinárodní pěvecká soutěž „Cieszyńska liga talentów“ v Cieszynie (PL)
 • Malá Muziáda „Vivat Vivaldi“ a koncert vítězů krajských kol soutěže MŠMT v Hradci nad Moravicí 12. 6. 2018
 • Koncert s Brněnskou filharmonií 24. 6. 2018
 • Koncert „Janáčkova filharmonie dětem“ 27. 6. 2018
 • Koncert učitelů MSK 21. 6. 2018
 • Zápisy žáků do ZUŠ pro školní rok 2018/2019

 

PROSINEC - ČERVEN --> třídní koncerty

 

Medializace školy-zodp. uč. J. Bičiště.

Za plnění plánu práce ve školním roce 2017/2018 zodpovídají: vedení školy, garanti PK, umělecká rada, učitelé.