Celoroční plán práce

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

SRPEN

 • Celoroční plán umělecké rady (1)
 • Předmětové komise všech oborů - celoroční plány PK (1)
 • Celoroční výstavy prací žáků výtvarného oboru v prostorách školy

ZÁŘÍ

 • Zahájení školního roku 2018/2019
 • Mezinárodní koncert učitelů smyčcového oddělení ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín a pěveckého sboru z Polska – Kościół św. Jerzego Puńców 22. 9. 2018
 • Koncert v rámci mezinárodního festivalu „Karvinské varhany“ v kostele Povýšení sv. Kříže v Karviné Fryštátě 23. 9. 2018

ŘÍJEN

 • Inventarizace tříd
 • Kontrola inventarizace všech kabinetů včetně inventarizačních zápisů
 • Koncerty v Domově důchodců v Českém Těšíně (říjen-červen)
 • Den jubilantů v Horní Suché 2. 10. 2018
 • Vystoupení pro seniory Městského úřadu v Českém Těšíně 16. 10. 2018
 • Mezinárodní koncert učitelů smyčcového oddělení ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín a pěveckého sboru z Polska v Cieszynie (PL) 21. 10. 2018
 • Reformační koncert v Třinci 30. 10. 2018

LISTOPAD

 • Předmětové komise všech oborů (2)
 • Umělecká rada (2)
 • Čtvrtletní klasifikace
 • Mezinárodní koncert ve spolupráci s Uniwersytetem Śląskim v Cieszynie (PL) 15. 11. 2018
 • VII. ročník klavírního festivalu „Magický klavír v proměnách času“ v Opavě 22. 11. 2018
 • Koncerty nejlepších žáků ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín 27. a 29. 11. 2018 v koncertním sále školy
 • Vystoupení pro bývalé zaměstnance Městského úřadu v Českém Těšíně v Čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně 27. 11. 2018
 • Vystoupení u rozsvícení vánočního stromu na náměstí ČSA v Českém Těšíně 30. 11. 2018

PROSINEC

 • Dopolední a odpolední koledování pro MÚ Český Těšín, pečovatelské domy, nemocnici, Gerontocentrum, stacionáře, domovy důchodců, firmy, školy a MŠ v Českém Těšíně, Horní Suché, Albrechticích u Českého Těšína, v Ropici u Českého Těšína a Dolním Žukově
 • Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ Pavla Kalety v evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně dne 12. 12. 2018
 • Pololetní klasifikace
 • Předmětové komise všech oborů (3)
 • Školní kola soutěží ZUŠ v oboru: Komorní hra s převahou dechových nástrojů, Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu, Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry), komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, Hra na elektronické klávesové nástroje, Skladatelská soutěž
 • Koncert klavírního oddělení 24. 1. 2019
 • Novoroční varhanní matiné v Kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně

 

 

ÚNOR

 • Okresní kola soutěží ZUŠ
 • Celostátní přehlídka dětského divadla „Dětská scéna 2019“
 • Městská soutěž lidových zpěváčků „Zpěváček 2019“
 • Koncert studentů a absolventů Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě a Fakulty umění Ostravské univerzity

BŘEZEN

 • Umělecká rada (3)
 • Okresní kolo soutěže ZUŠ v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů 19.3.2019
 • Krajská kola soutěží ZUŠ
 • Absolventské koncerty I. a II. stupně
 • Samostatné absolventské koncerty (březen-červen)
 • Městská soutěž recitátorů
 • 12. ročník festivalu „Máme rádi baroko“ v Opavě
 • Průzkumy v MŠ (Český Těšín, Horní Suchá, Albrechtice u Českého Těšína)

DUBEN

 • Předmětové komise všech oborů (4)
 • Tříčtvrtěletní klasifikace
 • Celostátní kola soutěží ZUŠ (duben – červen)
 • Pěvecká soutěž „Karvinský talent 2019“
 • Mezinárodní koncert ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín, PSzM  I stopnia im. Wojciecha Kilara   v Wodzisławiu Śląskim a ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíně
 • Mezinárodní pěvecká soutěž „Olza Music Show“ v Cieszynie (PL)

KVĚTEN

 • Koncert žáků a učitelů ZUŠ Pavla Kalety v evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně 15. 5. 2019
 • Krajská klavírní přehlídka
 • Noc kostelů
 • Talenty regionu na JKO 28. 5. 2019
 • Plenér žáků VO v Jasení
 • 3. ročník celorepublikového projektu ZUŠ Open Nadačního fondu Magdaleny Kožené 31. 5. - 1. 6. 2019
 • Výstava v Technickém muzeu Ostrava 31. 5. 2019 (součást projektu „ZUŠ OPEN 2019“)

ČERVEN

 • Závěrečná klasifikační pedagogická rada
 • Umělecká rada - hodnotící (4)
 • Výchovné koncerty pro české a polské MŠ z  Českého Těšína, Horní Suché a Albrechtic u Českého Těšína
 • Varhanní koncert v Kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně
 • Svátek tří bratří
 • Vivat musica! - Hudební přehlídka talentů Moravskoslezského kraje k výročí skladatelů v Hradci nad Moravicí 4. 6. 2019 (J. Haydn, G. F. Händel, J. B. Foerster, F. Mendelssohn - Bartholdy, B. Martinů)
 • Koncert vítězů - vystoupení laureátů krajských soutěží ZUŠ v Hradci nad Moravicí 4. 6. 2019
 • Den dětí s Múzami – Fórum Nová Karolina 8. 6. 2019
 • Koncert „Janáčkova filharmonie dětem“ 20. 6. 2019
 • Koncert učitelů MSK 21. 6. 2019
 • Zápisy žáků do ZUŠ pro školní rok 2019/2020

 

PROSINEC - ČERVEN --> třídní koncerty

 

Medializace školy-zodp. uč. J. Bičiště.

Za plnění plánu práce ve školním roce 2018/2019 zodpovídají: vedení školy, garanti PK, umělecká rada, učitelé.