Hudební obor

Hudební obor umožňuje žákům využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i k osobnímu uměleckému sdělení.Děje se tak prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní poučené interpretace, poznávání hudební kultury a osvojení sizákladních teoretických znalostí.

Na ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně se vyučují tato studijní zaměření:

HRA NA KLAVÍR
HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
HRA NA VARHANY
HRA NA HOUSLE
HRA NA VIOLONCELLO
HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
HRA NA FLÉTNU
HRA NA KLARINET
HRA NA SAXOFON
HRA NA FAGOT
HRA NA TRUBKU
HRA NA KYTARU
HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU
HRA NA HARFU
HRA NA BICÍ NÁSTROJE
SÓLOVÝ ZPĚV
HRA NA AKORDEON
HRA NA CIMBÁL

Výuka probíhá v přípravném studiu a základním studiu I. a II. stupně.

Přípravné studium
- dvouleté přípravné studium je určeno pro žáky od 5 let
- jednoleté přípravné studium je určeno pro žáky od 6 let

Základní studium I. stupně trvá 7 let
- do I. stupně základního studia jsou zařazováni žáci od 7 let

Základní studium II. stupně trvá 4 roky
- do II. stupně základního studia jsou zařazováni žáci od 14 let