Přihláška

Informace k vyplňování přihlášky do ZUŠ Pavla Kalety:

Vyplnit přihlášku můžete dvěma způsoby:

  1. Vyplněním on-line přihlášky, kliknutím na tento odkaz: Přihláška

  2. Stáhnout a vytisknout papírovou formu přihlášky zde. Vyplněnou a podepsanou přihlášku donést                  na sekretariát školy.

Vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Pavla Kalety. O přijetí ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení, jehož termíny naleznete na  internetových stránkách ZUŠ Pavla Kalety a také s ohledem na kapacitu školy.