Spolupráce

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

 • Celoroční spolupráce s Janáčkovou konzervatoří a Gymnáziem v Ostravě
 • ZUŠ Moravskoslezského kraje
 • Ostravskou univerzitou
 • Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego v Cieszynie
 • Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Wojciecha Kilara v Wodzisławiu Śląskim
 • ZUŠ Karola Pádivého Trenčín
 • ZUŠ Kysucké Nové Město

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI

 • Moravskoslezským krajem
 • Městským úřadem a různými organizacemi v Českém Těšíně
 • Obecním úřadem v Horní Suché, Albrechticích u Českého Těšína
 • školami - MŠ, ZŠ, SŠ v Českém Těšíně, Horní Suché a Albrechticích u Českého Těšína
 • s příhraničními organizacemi města Cieszyn (Polsko)