Taneční obor

Taneční obor patří k těm uměleckým oblastem, které v sobě spojují několik oborů a uměleckých disciplín. Kromě ovládání vlastního těla na základních principech taneční průpravy, taneční praxe, klasického, lidového a současného tance, rozvíjí rytmické a hudební cítění a prostřednictvím kultivovaného pohybu také cítění výtvarné, divadelní a vůbec obecně estetické.

Taneční obor harmonicky a tvořivě formuje osobnost žáků a učí je pevné vůli, vytrvalosti, spolupráci a odpovědnosti za společné aktivity.

Výuka probíhá v přípravném studiu a základním studiu I. a II. stupně.

Přípravné studium
- dvouleté přípravné studium je určeno pro žáky od 5 let
- jednoleté přípravné studium je určeno pro žáky od 6 le

Základní studium I. stupně trvá 7 let
- do I. stupně základního studia jsou zařazováni žáci od 7 let

Základní studium II. stupně trvá 4 roky
- do II. stupně základního studia jsou zařazováni žáci od 14 letTanecni