Úplata za vzdělávání

VÝŠE ŠKOLNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

OBOR MĚSÍČNĚ POLOLETNĚ 
Hudební | Muzyczny  310,-   1550,- 
Výtvarný | Plastyczny  300,-  1500,- 
Taneční | Taniec 160,-  800,- 
Literárně-dramatický | Aktorstwo  158,-  790,- 
Skupinka | Hudební  240,-  1200,-