Úplata za vzdělávání

VÝŠE ŠKOLNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

OBOR MĚSÍČNĚ POLOLETNĚ 
Hudební | Muzyczny  290,-   1450,- 
Výtvarný | Plastyczny  280,-  1400,- 
Taneční | Taniec 180,-  900,- 
Literárně-dramatický | Aktorstwo  160,-  800,- 
Skupinka | Hudební  240,-  1200,-