Úplata za vzdělávání

VÝŠE ŠKOLNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

OBOR MĚSÍČNĚ POLOLETNĚ 
Hudební | Muzyczny  300,-   1500,- 
Výtvarný | Plastyczny  290,-  1450,- 
Taneční | Taniec 180,-  900,- 
Literárně-dramatický | Aktorstwo  160,-  800,- 
Skupinka | Hudební  240,-  1200,-