Celoroční plán práce

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

SRPEN

 • Celoroční plán umělecké rady (1)
 • Předmětové komise všech oborů - celoroční plány PK (1)
 • Celoroční výstavy prací žáků výtvarného oboru v prostorách školy

ZÁŘÍ

 • Zahájení školního roku 2020/2021
 • Vystoupení v evangelickém kostele v Třinci 19. 9. 2020
 • Pěvecké vystoupení v rámci předváděcí akce organizace Škoda Karireal v Třinci 24. 9. 2020
 • Vystoupení v kostele CB v Českém Těšíně 27. 9. 2020

ŘÍJEN

 • Inventarizace tříd
 • Kontrola inventarizace všech kabinetů včetně inventarizačních zápisů
 • Koncerty v Domově důchodců v Českém Těšíně (říjen-červen)
 • Koncert k 30. výročí Slezské diakonie v evangelickém kostele SCEAV v Třinci 3. 10. 2020Den jubilantů v Horní Suché 10. 10. 2019
 • Vystoupení pro seniory Městského úřadu v Českém Těšíně 20. 10. 2020
 • Samostatný absolventský koncert žáků ze třídy MgA. A. Jursové v Čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně 22. 10. 2020

LISTOPAD

 • Předmětové komise všech oborů (2)
 • Umělecká rada (2)
 • Čtvrtletní klasifikace
 • Koncert "Mladé talenty s Janáčkovou filharmonii" v rámci MUZIÁDY 2019/2020 dne 19. 11. 2020 v 18,00 hod. v sále DK města Ostravy
 • Koncerty nejlepších žáků ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín 24. a 26. 11. 2020 v koncertním sále školy
 • Výchovné koncerty pro MŠ z Českého Těšína
 • Vystoupení u rozsvícení vánočního stromu na náměstí ČSA v Českém Těšíně 27. 11. 2020

PROSINEC

 • Dopolední a odpolední koledování pro MÚ Český Těšín, pečovatelské domy, nemocnici, Gerontocentrum, stacionáře, domovy důchodců, firmy, školy a MŠ v Českém Těšíně, Horní Suché, Albrechticích u Českého Těšína a v Ropici u Českého Těšína
 • Vánoční koncert žáků a učitelů k 75. výročí ZUŠ Pavla Kalety a ke 100. výročí města Český Těšín v evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně dne 2. 12. 2020
 • Pololetní klasifikace
 • Předmětové komise všech oborů (3)
 • Koncert klavírního oddělení

 

ÚNOR

 • Celostátní přehlídka dětského divadla „Dětská scéna 2021“ 
 • Městská soutěž lidových zpěváčků „Zpěváček 2021“
 • Koncert studentů a absolventů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Fakulty umění Ostravské univerzity

BŘEZEN

 • Umělecká rada (3)
 • Absolventské koncerty I. a II. stupně
 • Samostatné absolventské koncerty (březen-červen)
 • Městská soutěž recitátorů
 • 13. ročník festivalu „Máme rádi baroko“ v Opavě 
 • Průzkumy v MŠ (Český Těšín, Horní Suchá, Albrechtice u Českého Těšína)

DUBEN

 • Předmětové komise všech oborů (4)
 • Tříčtvrtěletní klasifikace
 • Mezinárodní koncert ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín, ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíně a PSzM  I stopnia im. Wojciecha Kilara v Wodzisławiu Śląskim 

KVĚTEN

 • Koncert žáků a učitelů ZUŠ Pavla Kalety v evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně
 • VIII. ročník festivalu ZUŠ MSK "MUZIÁDA 2021"
 • Múzy ve Fojství - vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru ve Výstavní síni muzea Fojství Kopřivnice 7. 5. 2021 v 16,00 hod.
 • Koncert pedagogů ZUŠ MSK v ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice 7. 5. 2021 v 17,30 hod.
 • Koncert "Mladé talenty s Janáčkovou filharmonii" 21. 5. 2021 v 18,00 hod. v sále DK města Ostravy (Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava a žáků ZUŠ MSK, OLK, ZLK)
 • Plenér žáků VO v Jasení
 • Den dětí s „Múzami“ v Nové Karolině v Ostravě 29. 5. 2021 od 10,00 - 16,00 hod. - celodenní přehlídka hudby a tance
 • Noc kostelů
 • Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně pro školní rok 2021/2022

ČERVEN

 • Závěrečná klasifikační pedagogická rada
 • Umělecká rada - hodnotící (4)
 • Svátek tří bratří v Českém Těšíně a Cieszynie (PL)
 • Vivat musica! v zámku Hradec nad Moravicí 8. 6. 2021 v 10,00 hod. - skladby P.I. Čajkovského, Z. Fibicha, F. Chopina a R. Schumanna v podání mladých talentů
 • Koncert vítězů v zámku Hradec nad Moravicí 8. 6. 2021 ve 13,00 hod.

 

PROSINEC - ČERVEN --> třídní koncerty

 

Medializace školy-zodp. uč. J. Bičiště.

Za plnění plánu práce ve školním roce 2020/2021 zodpovídají: vedení školy, garanti PK, umělecká rada, učitelé.