Úplata za vzdělávání

VÝŠE ŠKOLNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

OBOR MĚSÍČNĚ POLOLETNĚ 
Hudební | Muzyczny  300,-   1500,- 
Výtvarný | Plastyczny  310,-  1550,- 
Taneční | Taniec 200,-  1000,- 
Literárně-dramatický | Aktorstwo  190,-  950,- 
Skupinka | Hudební  260,-  1300,-