Výtvarný obor

V hodinách seznamujeme žáky se základními výtvarnými technikami malby, kresby a grafiky (malba temperou a různými nástroji, malba pastelem, kresba tužkou, uhlem, pastelem, dřívkem, otisk, frotáž, monotyp, linoryt, papíroryt). Hrajeme si a experimentujeme s různými nástroji plošné a prostorové tvorby (pozorování stop nástrojů, zkoumání materiálu, pozorování vlastnosti barevných a tvarovatelných hmot, spojování různých materiálu, konstruování, modelování, tvarování).
   
Učíme děti výtvarně vnímat svět a všímat si krásných všedních věcí okolo sebe. Rádi ztvárňujeme obyčejná témata, která nás denně obklopují (příroda, rodina, město, krajina, zvířata, počasí, domov). Naší výukou se často prolínají folklórní náměty, které děti vedou k poznání tradic Těšínského Slezska.  V prostorové tvorbě často využíváme materiály, které by jiní vyhodili (staré látky, knoflíky, krabice, papíry, kartóny, vlny, provazy, kůže, rámy, kousky dřeva). Recyklujeme a vymýšlíme nové originální spojení a náměty. Jednou ročně jezdíme na plenér do podhůří Beskyd, kde často spontánně vznikají neotřelá a originální díla.

Struktura studia:

Přípravné studium - dvouleté studium určené pro žáky 5 - 7 let
Studium I.stupně - sedmileté studium určené pro žáky od 7 let
Studium II.stupně - čtyřleté studium určené pro žáky od 14 let
   
Organizace výuky:

Výuka probíhá v délce 3 vyučovacích hodin 1x týdně (2 hodiny 30 minut).
Vyučuje se ve skupině maximálně 15 žáků.


Výtvarný obor